O nás

MS výťahy s.r.o.

Hlavnou náplňou spoločnosti sú montáže, opravy, modernizácie, rekonštrukcie, servis a revízie výťahov, teda komplexné služby v oblasti zdvíhacej techniky. Tieto činnosti vykonávame na základe oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou v Bratislave, konkrétne jeho pobočkou v Košiciach.

Spoločnosť MS výťahy s.r.o. realizovala komplexné rekonštrukcie v Prešove, Košiciach, Krompachoch, Humennom a to vrátane zaistenia riadneho záručného a pozáručného servisu aj s expresným vyprostením. Servisné stredisko je v Prešove.

Jednoznačne preferujeme dlhodobé komplexné riešenia so zohľadnením na maximálny komfort a funkčnosť, vysokú kvalitu, spoľahlivosť a bezpečnosť. V rámci zabezpečenia maximálnej pružnosti a operatívnosti aj v rámci servisu sme v priamom kontakte s výrobcami rady inštalovaných komponentov. U dodávok dverí, pohonov a rozvádzačov spolupracujeme s poprednými výrobcami (Ziehl-Abegg, Alberto Sassi, Strojon, Fermator, MEZ Vsetín, Wykov Brno, EV servis) spĺňajúce normy ISO 9001 a vyššie.

Niekoľkokrát ročne sa v rámci zaistenia spätnej väzby stretávame s ich technikmi a aktívne sa podieľame na ich ďalšom vývoji a inováciách. Ponúkame prípravu „na kľúč“ od zamerania, vrátane foto-dokumentácie, vypracovanie individuálnej projektovej dokumentácie, zaistenie výpočtu statiky autorizovanou osobou, požiarno-bezpečnostné riešenie spracované príslušným technikom a následné stanoviská Hasičského zboru, eventuálne zaistenie hlukovej štúdie vrátane stanoviska Hygienickej stanice až po vlastnú výrobu, montáž a následný servis.

Nami ponúkané zariadenia:

Ďalej ponúkame:

Naša História

Spoločnosť MS výťahy s.r.o. je slovenská spoločnosť pôsobiaca v oblasti rekonštrukcií a modernizácii výťahov a zdvíhacích zariadení. Silné zázemie a podporu máme v partnerskej spoločnosti – MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r. o. so sídlom v Dolnom Benešove, kde ešte „tak trochu tvrdohlavo“ v dnešnej globálnej dobe výťahy vyrábame.

Disponujeme vlastnými výrobnými, technickými a skladovými priestormi. Štatutárnym zástupcom a jediným konateľom je pán Jiří Müller, dlhoročný pracovník Transporty Brno, monopolného výrobcu výťahov v bývalom Československu. Spoločnosť realizuje svoje diela po celej Českej republike od roku 1998. Na Slovensku sme od roku 2011 realizovali komplexné výmeny výťahov v Prešove, Košiciach, Humennom či Krompachoch. Momentálne pripravujeme realizácie po celom území našej krajiny – napr. aj v Bratislave, Trenčíne, Poprade, Topoľčanoch…

Zázemie a prostriedky

Disponujeme vlastnou výrobnou halou, servisnou a elektro dielňou, vrátane kompletne vybavených skladov. Dlhoročné bohaté skúsenosti vedúcich pracovníkov nielen s výrobou a následnou údržbou zdvíhacích zariadení, ale aj so samotnou montážou umožnili firme rýchle etablovanie sa na trhu.

Poskytujeme poradenské služby vrátane pomoci pri komplexných revitalizáciách bytových domov, technickú konzultáciu priamo v mieste prípadnej realizácie a v neposlednom rade aj bezplatné spracovanie cenových ponúk aj s niekoľkými variantmi vlastného prevedenia.

Našou obrovskou devízou je vlastná výroba a samostatná projekčná činnosť, vďaka ktorej dokážeme navrhnúť skutočne individuálne riešenie každej zákazky.

MS výťahy s.r.o.