Volgogradská 10-18

V týchto dňoch prebieha výstavba 5 x Trakčných osobných výťahov na Volgogradskej ulici 10–18 v Prešove. Tieto výťahy budú priechodné, čím sa bytový dom stane bezbariérovým. Vznikne totiž nová stanica priamo pri vstupe do vchodu od parkoviska.