Vodárenská veža

1× Trakčný osobný výťah 320 kg – bezprevodový stroj


V1 V2 V3 V5