Antona Prídavka 22, Prešov

1× Trakčný osobný výťah 450kg a 1× Trakčný osobný výťah 1000kg


A príd 22 A Príd 22 AP22 AP 22