MS výťahy s.r.o.

Spoločnosť MS výťahy s.r.o. so sídlom v Prešove začala pôsobiť v roku 2011 pre narastajúci záujem o rekonštrukciu a modernizáciu výťahov v bytových domoch. Je partnerskou spoločnosťou firmy Moravskoslezské výtahy spol s r.o.

Služby

Hlavnou náplňou spoločnosti je výroba, montáže, opravy, modernizácie, rekonštrukcie, servis a revízie výťahov, teda komplexné služby v oblasti zdvíhacej techniky. Tieto činnosti vykonáváme na základe oprávnenia vydaného Technickou inšpekciou v Bratislave.

Prečo modernizovať výťah?

 • odstránenie bezpečnostných rizík
 • zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti výťahu
 • zvýšenie hodnoty výťahu a tým aj bytového domu
 • zníženie nákladov na opravu a údržbu
 • zvýšenie rýchlosti, zlepšenie komfortu
 • odstránenie nežiadúcich vibrácií a hluku
 • bezbariérové riešenie a moderný design

Prečo MS výťahy?

 • vlastná výroba a individuálny prístup
 • záručný a pozáručný servis
 • technické a odborné garancie na základe dlhoročných skúseností a množstvo realizácií
 • záruky na nové výťahy až 60 mesiacov
 • priaznivé ceny
 • spolupráca pri financovaní cez ŠFRB

MS výťahy s.r.o.